Edyta Katarzyna Tomala radca prawny (wpis na listę OIRP w Toruniu w 1998 r.), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa podatkowego. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych w szczególności spółek prawa handlowego. Skutecznie prowadzi mediacje przedsądowe i sądowe. Pomaga zawierać korzystne ugody. Prowadzi coaching prawny dla właścicieli, menedżerów, zarządów spółek i rad nadzorczych.

Świadczy stałe doradztwo podatkowe klientom Toruń Consulting Group Sp. z o.o. (TCG Sp. z o.o. Kancelaria podatkowa – biuro rachunkowe www. tcg.pl).

Nie stroni od prowadzenia spraw o charakterze precedensowym.

Misją mojej kancelarii jest indywidualne i profesjonalne podejście do każdego klienta oparte na wzajemnym zaufaniu, wzorowej komunikacji, uwzględniające specyfikę organizacji i potrzeby mocodawcy oraz zapewniające wysokie zaangażowanie w rozwiązywaniu jego spraw, co przekłada się na skuteczność i kompleksowość świadczonej obsługi prawnej. Swoich stałych klientów na bieżąco informuję o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz stosownie do potrzeb – szkolę personel klienta.

Jestem w stanie szybko i kompleksowo zidentyfikować zagrożenia i zaproponować skuteczne rozwiązania zarówno dla klienta korporacyjnego jaki i dla osób fizycznych. Korzystając z zaplecza księgowych z TCG Sp. z o.o. mój audyt prawny może być poparty analizą ekonomiczną i oceną ryzyka finansowego każdego przedsięwzięcia biznesowego zyskując unikalny walor kompleksowości.