• sporządzanie małżeńskich umów majątkowych;
• doradztwo w zakresie testamentów, spadków i darowizn;
• prowadzenie postępowań w przedmiocie stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczenia o zachowek;
• udział w przedsądowych i sądowych negocjacjach ugodowych (mediacja);
• zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, podział majątku;
• występowanie przed sądami w postępowaniach o zapłatę, odszkodowanie; zadośćuczynienie, o ochronę dóbr osobistych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie i zniesienie służebności.