• opracowywanie, opiniowanie umów;
  • negocjowanie umów;
  • doradztwo w trakcie wykonywania umów;
  • weryfikowanie i dochodzenie roszczeń powstałych w trakcie realizacji umów i po ich ustaniu;
  • opracowywanie ogólnych warunków umów;
  • zawieranie, rozwiązywanie i wykonywanie umów cywilnoprawnych w obrocie krajowym i międzynarodowym;