• konsultacje w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC w tym udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie obowiązujących reguł podatkowych;
  • weryfikacja rozwiązań organizacyjnych pod kątem możliwości wyboru korzystniejszego wariantu (formy) opodatkowania lege artis;
  • reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i podatkowych a także w przypadku sporów przed organami podatkowymi, karno- skarbowymi i sądami administracyjnymi, przygotowywanie pism na każdym etapie postępowań;
  • kompleksowe audyty podatkowe (wewnętrzne dla sprawdzenia poprawności rozliczeń, a także w ramach due diligence) we współpracy z księgowymi z Toruń Consulting Group Sp z o.o. (TCG Sp. z o.o. www.tcg.pl);
  • doradztwo w zakresie cen transferowych, jak również sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
  • podatkowa analiza umów i transakcji pod kątem możliwych ryzyk;